AKTUALITY

Európska noc výskumníkov 2017

September 2017, Stará tržnica, Bratislava 11. ročník vedecko-popularizačného podujatia Európska Noc výskumníkov 2017 s mottom „MADE BY SCIENCE – VYTVORENÉ VEDOU“ sme aj tento rok podporili svojou aktívnou účasťou v spolupráci …

Dni Energie na Slovensku – DENS 2017

Jún 2017, Bratislava V sobotu 3. júna 2017 sa v priestoroch obchodného domu IKEA, uskutočnil štvrtý ročník vedecko-popularizačného podujatia Dni Energie na Slovensku – DENS 2017 s podtitulom „Byť Eko je In, …

Balneotechnické dni 2017

Máj 2017, Kúpele Nimnica, a.s. V dňoch 22.-24.mája 2017 sa konala v Kúpeľoch Nimnica, a.s. konferencia s medzinárodnou účasťou BALNEOTECHNICKÉ DNI´17.   V prednáškových troch blokoch sa vystriedali prednášatelia zo Slovenska a Čiech s rôznymi zaujímavými témami. Úvodné …

CONECO-RACIOENERGIA-VODA 2017

Marec 2017 Mladí výskumníci z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a z odbornej sekcie Slovak Young Water Professionals, SNK IWA sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou podujatie ku  Svetovému dňu vody, ktoré pripravilo …

Workshop o vode – WOV

Január 2017, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry V polovici januára sme sa stretli na Workshope o vode – WOV, ktorý bol zameraný na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov. Prednášajúcimi boli poprední odborníci z  akademickej …

Konferencia mladých výskumníkov “KOMVY 2016”

November 2016, Duchonka V polovici novembra sme sa stretli pri príležitosti konania 5. ročníka Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2016“, ktorá bola zameraná na vodohospodárske problémy v krajine a v urbanizovanom území, na postupy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie …

Európska Noc Výskumníkov

September 2016, Bratislava 10. ročník vedecko-popularizačného podujatia sme sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou v spolupráci s mladými výskumníkmi. Na podujatí sme privítali návštevníkov s témou „Voda je veda“ a …

AQUA 2016

Jún 2016, Trenčín Počas 21. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí sme spolu s členmi Slovenského národného komitétu IWA prezentovali slovenské vodné hospodárstvo a informovali …