10. ročník Konferencie mladých výskumníkov

10. ročník „Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2021“ sa konal 29. apríla 2021. Konferencie sa zúčastnili mladí výskumníci venujúci sa problematike vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Ruska. Prednášky sa venovali riešeniu aktuálnych problémov v oblastiach čistenia odpadových vôd a kalového hospodárstva, hospodáreniu s dažďovými vodami v mestských oblastiach, úprave pitnej vody, protipovodňovým opatreniam a odpadovému hospodárstvu. Okrem domácich a zahraničných výskumníkov sme si mohli vypočuť aj prednášku Ing. Michala Mohlera zo spoločnosti PAM Saint – Gobain, partnera konferencie. Tohtoročná konferencia sa tešila vysokej popularite aj medzi našimi študentami, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným.