9. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA organizuje 9. ročník “Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2020“, ktorá sa bude konať 27. – 29. Apríla 2020 , určená pre doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov z oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

Oficiálna stránka konferencie

Pozvánka KOMVY 2020

 

The Department of Sanitary and Environmental Engineering of the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava with the support of the Slovak National Committee IWA is organizing the 9th annual “Young Researchers Conference – KOMVY 2020“, to be held on 27th – 29th April 2020,
for PhD students, postdoctoral and young researchers in the field of water and environmental engineering.

Official website of the conference

Invitation KOMVY 2020