Medzinárodný deň dievčat a žien vo vede

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v decembri roku 2015 11. február za Medzinárodný deň žien a
dievčat vo vede. Tento sviatok má podporiť zapájanie žien a dievčat do vedeckého a výskumného
sveta a upozorniť na svet na to, akú zásadnú úlohu zohrávajú ženy vo vedeckom svete.

Aj v súčasnosti je zastúpenie žien vo vede celosvetovo na veľmi nízkej úrovni. Menej ako 30%
svetových výskumníkov tvoria ženy. Na tento fakt upozornila aj výkonná riaditeľka UN Woman
Phumzile Mlambo-Ngcuka a generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay.

„Hlasy žien a dievčat a ich odborné znalosti v oblasti vedy, techniky a inovácií sú nevyhnutné na to,
aby priniesli riešenia pre znepokojivé zmeny v našom rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Naliehavo
potrebujeme odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a
matematiky a aktívne podporovať rodovú rovnosť vo vedeckej a technologickej kariére.“

Do boja za rodovú rovnosť vo vedeckom svete sa zapojilo aj OSN, ktoré medzi ciele Agendy pre trvalo
udržateľný rozvoj zahrnulo posilnenie postavenia žien a dievčat a dosiahnutie rodovej rovnosti.
Napriek úsiliam však ešte vždy môžeme sledovať malú angažovanosť žien vo vedeckej komunite
technického charakteru. Preto sa v rámci propagačnej činnosti snažíme aj my oslovovať študentky
stredných škôl a povzbudiť ich v štúdiu technických odborov. Dúfame, že časom sa vedecká obec
zbaví rodových stereotypov a budeme môcť sledovať úspechy nasledovných generácií vedkýň.

Do boja za rodovú rovnosť vo vedeckom svete sa zapojilo aj OSN, ktoré medzi ciele Agendy pre trvalo
udržateľný rozvoj zahrnulo posilnenie postavenia žien a dievčat a dosiahnutie rodovej rovnosti.
Napriek úsiliam však ešte vždy môžeme sledovať malú angažovanosť žien vo vedeckej komunite
technického charakteru. Preto sa v rámci propagačnej činnosti snažíme aj my oslovovať študentky
stredných škôl a povzbudiť ich v štúdiu technických odborov. Dúfame, že časom sa vedecká obec
zbaví rodových stereotypov a budeme môcť sledovať úspechy nasledovných generácií vedkýň.