Beseda a premietanie – Before the flood

Na prvého apríla sme sa stretli pri projekcii environmentálneho dokumentu Before The Flood s hercom Leonardom DiCapriom, ktorý zastáva pozíciu posla mieru OSN v oblasti klimatickej zmeny. V dokumente tento oskarový herec skúma negatívne efekty klimatickej zmeny, čo ju spôsobuje a jej možné riešenia.

Cieľom tohto dokumentárneho filmu je osloviť pútavým a nie veľmi náročným spôsobom čo najširšie publikum. Výsledkom naznačených úvah je, že najprijateľnejším riešením je realizácia účinných adaptačných opatrení, pretože iba tak sa vyhneme naznačenému katastrofickému scenáru. Z následnej diskusie vyplynulo, že problematika klimatickej zmeny je veľmi komplexná a aj keď riešenia naznačené vo filme sa uberajú správnym smerom, bude potrebná oveľa hlbšia spolupráca súkromného a verejného sektora a tiež verejnosti ako takej ak má ľudstvo zvládnuť túto výzvu.