10. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA organizuje 10. ročník "Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2021", ktorá sa bude konať 29. až 30. Apríla 2021 , určená pre doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov z oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

Oficiálna stránka konferencie

Pozvánka KOMVY 2021

 

The Department of Sanitary and Environmental Engineering of the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava with the support of the Slovak National Committee IWA is organizing the 10th annual "Young Researchers Conference - KOMVY 2021", to be held on 29th and 30th April 2021,
for PhD students, postdoctoral and young researchers in the field of water and environmental engineering.

Official website of the conference

Invitation KOMVY 2021