Konferencia mladých výskumníkov “KOMVY 2016”

November 2016, DuchonkaV polovici novembra sme sa stretli pri príležitosti konania 5. ročníka Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2016“, ktorá bola zameraná na vodohospodárske problémy v krajine a v urbanizovanom území, na postupy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) …

Európska Noc Výskumníkov

September 2016, Bratislava 10. ročník vedecko-popularizačného podujatia sme sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou v spolupráci s mladými výskumníkmi. Na podujatí sme privítali návštevníkov s témou „Voda je veda“ a …

AQUA 2016

Jún 2016, TrenčínPočas 21. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí sme spolu s členmi Slovenského národného komitétu IWA prezentovali slovenské vodné hospodárstvo a informovali tak …