Stretnutie vzdelávacích inštitúcií 27 krajín EÚ „EUROPEA International“

Október 2016, Piešťany

Počas dvojdňového stretnutia sme predstavili dôležitosť ochrany vodných zdrojov a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou formou prezentácie a diskusie v prezentačných priestoroch podujatia.

Medzinárodná konferencia s názvom „Voda a klimatické zmeny“ nás zaujala viacerými odbornými prednáškami súvisiacimi s hospodárením s povrchovou a podzemnou vodou a s návrhmi opatrení na predchádzanie vzniku povodní ako aj prispôsobeniu sa suchám.