AQUA 2016

Jún 2016, Trenčín

Počas 21. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí sme spolu s členmi Slovenského národného komitétu IWA prezentovali slovenské vodné hospodárstvo a informovali tak širokú verejnosť o význame vody v našom každodennom živote a udržateľnosti jej kvality a kvantity do budúcna.