Európska Noc Výskumníkov

September 2016, Bratislava

10. ročník vedecko-popularizačného podujatia sme sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou v spolupráci s mladými výskumníkmi. Na podujatí sme privítali návštevníkov s témou „Voda je veda“ a prostredníctvom posterov, modelov, interaktívnych pomôcok a hier im predstavili svoju prácu.