Konferencia mladých výskumníkov “KOMVY 2016”

November 2016, Duchonka

V polovici novembra sme sa stretli pri príležitosti konania 5. ročníka Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2016“, ktorá bola zameraná na vodohospodárske problémy v krajine a v urbanizovanom území, na postupy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov.