Workshopy pre stredné školy

Vol. 1 Hospodárenie s dažďovými vodami

Počas projektu „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“ sme nadviazali veľa nových známostí a spoluprác. Pokračovaním a nadstavbou jednej z nich vznikol koncept nášho nového projektu „Workshopy pre stredné školy – WOSS“. Prvý workshop sme zorganizovali 21. 03. 2023 na podnet pedagógov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline. Témou workshopu bolo hospodárenie s dažďovými vodami v mestách.

Workshop sa skladal z dvoch častí. V prvej časti workshopu sme sa venovali teoretickým základom a princípom v oblasti hospodárenia s dažďovými vodami a vsakovaniu. V druhej časti sa venovali riešeniu a návrhu vsakovacích zariadení pre väčšie bytové komplexy. Študenti si so sebou priniesli svoje ročníkové projekty, pre ktoré navrhli s našou pomocou vhodné vsakovacie zariadenia. V rámci diskusie sme sa venovali ešte výhodám a nevýhodám vsakovania a tiež vhodnosti použitia jednotlivých zariadení. Na záver nášho workshopu sme pre študentov pripravili krátku prehliadku priestorov našej fakulty.