11. ročník Konferencie mladých výskumníkov KOMVY 2022

Po dvoch rokov v on-line priestore sme sa konečne mohli stretnúť na 11. ročníku Konferencie
mladých výskumníkov „KOMVY“ v Osrblí. Konferencie sa zúčastnili mladí výskumníci a študenti
venujúci sa problematike vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva. V rámci odbornej
diskusie sa predebatovali aktuálne témy a otázky týkajúce sa čistenia odpadových vôd a kalového
hospodárstva, hospodárenia s dažďovými vodami v mestských oblastiach, úpravy pitnej vody, a
odpadového hospodárstva. Konferenciu zavŕšila odborná prednáška kolegov z PAM Saint - Gobain o
využití potrubí z tvárnej liatiny v zdravotnom inžinierstve. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým zúčastneným.