Odborný deň na SPŠS Hurbanovo a Trvalo udržateľné hospodárenie s dažďovými vodami

Možno ste sa už niekedy zamýšľali, čo robia študenti nižších ročník stredných škôl počas maturít. Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove sa študenti určite nenudia. Učitelia im v rámci Odborného dňa (16.03.2022) pripravili pestrý program prednášok, do ktorého sme sa zapojili aj my. Prostredníctvom prednášok sme sa snažili priblížiť študentom ideu trvalo udržateľného hospodárenia s dažďovými vodami v mestách, predstavili sme im výskumy prebiehajúce na našej katedre a možnosti štúdia na fakulte.