8. ročník konferencie KOMVY

Srdečne Vás pozývame na ďaľší ročník konferencie KOMVY 2019, ktorá sa bude konať 27.-29. mája 2019 v hoteli Hotel Guest Centre v Štúrove, SK.

Pozvánka

Online Registrácia:

Registrácia

Dôležité termíny:

25.04.2019 registrácia a zaslanie abstraktov

01.05.2019 uhradenie účastníckych poplatkov

Organizačný výbor:

Ing. Kristína Lukáčová, PhD.

Ing. Réka Csicsaiová

Sekretariát konferencie:

STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Ing. Kristína Lukáčová, PhD., Ing. Réka Csicsaiová

+421 2 59274 568, +421 2 59274 282

e-mail: komvy.konferencia@gmail.com

Celkové poplatky za konferenciu – 130 EUR.

Registračné poplatky zahŕňajú konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu a občerstvenie.

Bankové spojenie:

Slovenský národný komitét IWA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swift kód: GIBASKBX

IBAN: SK 4309 000 000 0000 114 951 84

IČO: 317 454 15

DIČ: 202 0856 277

Organizátor nie je platcom DPH.

V správe pre príjemcu uveďte meno účastníka!