7. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2018

17. - 19. september 2018, penzión Max, Podhájska

Dôležité termíny:

01.07.2018 - registrácia a zaslanie abstraktov

30.07.2018 - zaslanie príspevkov

15.08.2018 - uhradenie účastníckych poplatkov

Organizačný výbor:

Ing. Kristína Galbová, PhD.

Ing. Réka Csicsaiová

 

On-line registrácia: 

http://www.kzei.sk/2018/06/05/7-rocnik-konferencie-mladych-vyskumnikov-komvy-2018/

 

 

Sekretariát konferencie:

STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Réka Csicsaiová

+421 2 59274 568, +421 2 59274 275

e-mail: komvy.konferencia@gmail.com

 

Celkové poplatky za konferenciu - 130 EUR.

Registračné poplatky zahŕňajú konferenčný poplatok + zborník na CD, ubytovanie, stravu a občerstvenie.

Uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii – 25,- €.

 

Bankové spojenie:

Slovenský národný komitét IWA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swift kód: GIBASKBX

IBAN: SK 4309 000 000 0000 114 951 84

IČO: 317 454 15

DIČ: 202 0856 277

Organizátor nie je platcom DPH.

V správe pre príjemcu uveďte meno účastníka!