Dni Energie na Slovensku – DENS 2017

Jún 2017, Bratislava

V sobotu 3. júna 2017 sa v priestoroch obchodného domu IKEA, uskutočnil štvrtý ročník vedecko-popularizačného podujatia Dni Energie na Slovensku – DENS 2017 s podtitulom „Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy!“. Dni energie sú organizované pravidelne vo viacerých mestách Slovenska a pomáhajú popularizovať moderné zelené technológie a ekologický prístup k všetkým oblastiam života.

 

V spolupráci s projektom Modrá škola pod záštitou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. mladí výskumníci z odbornej sekcie Slovak Young Water Professionals, SNK IWA a z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave rozširovali povedomie o vodnom hospodárstve ako technologicko-vednom odbore a pomáhali tak rozširovať rady budúcich mladých vodohospodárov.