Balneotechnické dni 2017

Máj 2017, Kúpele Nimnica, a.s.

V dňoch 22.-24.mája 2017 sa konala v Kúpeľoch Nimnica, a.s. konferencia s medzinárodnou účasťou BALNEOTECHNICKÉ DNI´17.

 

V prednáškových troch blokoch sa vystriedali prednášatelia zo Slovenska a Čiech s rôznymi zaujímavými témami. Úvodné prednášky oboznámili prítomných o medicínskom a hydrogeologickom potenciáli hosťujúcich kúpeľov. Následne sa účastníci oboznámili s témami z oblasti hygieny, nových legislatívnych predpisov, medicínskych pohľadov na liečbu v kúpeľnom prostredí, otázok týkajúcich sa minerálnych vôd – ich plnenie a revízie. Témy boli vhodne doplnené o informácie z oblasti aplikovanej hydrogeológie, úpravy bazénových vôd a vhodnosti materiálov na vybudovanie bazénov. K prednesenej problematike bola rozvinutá široká diskusia. Večerný program obohatilo vystúpenie folklórneho súboru Nadšenci z Trenčína na ľudovú nôtu z okolia Trenčína.

Posledný deň konferencie bol venovaný exkurzii na vodné dielo Nosice, pri ktorého výstavbe boli objavené liečivé pramene, a prehliadke balneoterapie spolu s celou prevádzkou kúpeľov, ktorá bola vynikajúcim ukončením odborného programu.