Workshop o vode – WOV

Január 2017, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

V polovici januára sme sa stretli na Workshope o vode – WOV, ktorý bol zameraný na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov.

Prednášajúcimi boli poprední odborníci z  akademickej oblasti a praxe v odbore vodárenstva, stokovania a čistenia odpadových vôd, mladí výskumníci a my členovia SYWP.